We wrześniu 2020 nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki dofinansowaniu wszystkie założone cele zostały osiągnięte.